Een kopje koffie

Elke vraag begint bij een ontmoeting, een kennismaking van wat verteld moet worden en wie je daarbij wil bereiken.

We komen graag naar jullie voor een brainstorm.

HEY, LET'S MEET!

We komen graag langs voor een brainstorm… en een koffie.

WAT IS BEELD ZONDER STRATEGIE?

STRATEGIE

Video wordt pas doeltreffend als ze ook wordt gezien.

ToonT kan instaan voor deze stappen:

ZELF JOUW VERHAAL VERTELLEN?

Sharing Stories

Sharing Stories leert je om jouw verhaal zelf in beeld te brengen,

mét eigen middelen, mét tips van ervaren cineasten.